Enneagrammet som del av et rekrutteringsforløp.

Å benytte seg av Enneagrammet som et av flere verktøy i en rekrutteringsprosess, tillater oss å komme tettere på kandidaten. Det gir oss en mulighet til å stille de gode og relevante spørsmålene, og se personen bak CV-en.

Les mer