Eva Steira
Bli din egen skipper

Det digitale kurset "Bli din egen skipper" er gratis. Hvordan stå stødigere i livet og få kontakt med sin egen styrke! Kurset er i tre deler. Del 1; Funksjonsnivåene, Del 2; Fokus og disiplin, Del 3 Selvledelse og å skape resultater.