Mai Kristin Nilsson
Enneagrammet grunnutdanning

En grunnleggende forståelse for Enneagrammet og de 9 ulike enneagramtypene. I første modul får du får en forståelse for kvaliteter og utfordringer de ulike typene har. Modul II gir deg en forståelse for de ulike Enneagramtypenes motivasjon og utviklingsvei. Med begge modulene gjennomført kvalifiserer man til opptak på Enneagrammet Practitioner hos Helene Makani.