Etiske regler image
IEA-Norge er knyttet til International Enneagram Association som ”affiliate”, og slutter seg til de etiske regler og standarder som IEA står for. Hele beskrivelsen kan lastes ned Etiske regler for IEA-Norge 2020.pdf

  1.  Enneagrammet kan brukes av enkeltpersoner og forskjellige profesjoner.
  2.  Enneagrammet/typene: primært for selvinnsikt & selvutvikling.
  3.  Videreformidlere skal ha utdannelse innen området.
  4.  Eksplisitt anerkjennelse og kildehenvisninger til andres arbeid.
  5.  Mennesker er mer enn sin enneagramtype.
  6.  Tillat andre å oppdage og utforske seg selv.
  7.  Medfølelse og medmenneskelighet (ubetinget kjærlighet) for andre.
  8.  Ingen eier Enneagrammet.
  9. Vær en rollemodell («walk the talk»)
10. Respekter forskjellighet