360 Indicator© personprofil og refleksjonsverktøy er basert på Enneagrammet. Verktøyet hjelper deg til å finne fram til din Enneagramtype. Du kan ta en enkel gratis Enneagramtest som gir en indikasjon på hvilken type du kjenner deg best igjen i, eller du kan velge en full 360 Indicator© som gir større innsikt i egen psykologi og samtidig bredere kunnskap om alle 9 Enneagramtyper. Verktøyet brukes som grunnlag for coaching og utvikling av samarbeidsrelasjoner i ledergrupper og team. Verktøyet brukes også i rekrutteringsprosesser.

Følgende coaches er sertifisert for å gi tilbakemelding på 360 Indicator©  i Norge:

Markus Beckers Typetest Enneagrammet (hefte) finnes i papirformat , med boken: Enneagrammet – Sjelens ni ansikt.

Helene Makani i Nityper har også en egen norsk enneagramtest. https://www.makanikurs.no/enneagramtest

Kristin Aase i Kjenn deg selv har en enkel enneagramtest. www.enneagramtest.no

Tester som finnes på engelsk:

RHETI Indikator RHETI (Riso Hudson Enneagram Type Indicator) er utviklet av Don Riso og Russ Hudson ved the Enneagram Intstitute.

Resultatet på testen gir en indikasjon på hvilken av de 2-3 personlighetstypene som mest sannsynlig er din dominerende eller grunnleggende personlighetstype.

Ved The Enneagram Institute praktiserer man at det er kunden som bestemmer hvilken Enneagramtype som er deres dominerende/grunnleggende. Testen er en støtte til å peile seg inn på de typene som er mest sannsynlige. Verktøyet brukes som også grunnlag for coaching og for utvikling av ledergrupper og team.

Følgende coaches er sertifisert for å anvende RHETI i Norge:

  • Eva Karin Steira tilbyr RHETI-testen på norsk, eva@steira.no www.steira.no
  • Øyvind Sørbrøden tilbyr RHETI-testen på norsk, Senter for egenutvikling, www.egenutvikling.com

IEQ9 Persontypetest er også en test på engelsk, Liv Vadum er sertifisert i bruken av denne: http://www.vadum.no/

For et mer presist svar anbefaler vi en analyse pr. telefon eller møte med Enneagram coach.

Du finner coaches som kan hjelpe deg, her på sidene.

Eksempler på andre tester i utlandet:

Kjenner du til andre gode enneagramtester som vi bør anbefale her på sidene, hører vi gjerne fra deg.