Birgit Strand
Sosiale Medier

For meg handler Enneagrammet om hvordan vi kommuniserer, hva som motiverer oss og våre tanker med holdninger som driver oss til å være den vi er. Jeg ønsker at flest mulig skal få lære om Enneagrammet.

Det var under en NLP Coach utdannelse at Birgit ble kjent med Enneagrammet og som resulterte i en Enneagramsmaster.

Jeg kan ærlig innrømme at jeg var litt avholdende, fordi det var så mye som trigget meg og mine følelser. Men sta som jeg er, ville jeg lære mer om dette fantastiske verktøyet. For meg handler Enneagrammet om hvordan vi kommuniserer, hva som motiverer oss og våre tanker med holdninger som driver oss til å være den vi er, forteller Birgit.

Hun bruker i dag Enneagrammet i sitt arbeid som LederUtvikler og mentor/coach.

Birgit ønsker at flest mulig skal få lære å kjenne til Enneagrammet og få en forståelse for hvordan man kan bruke denne flotte viten.