Eva Steira
Fagansvarlig

Jeg skulle gjerne ha forstått meg selv gjennom Enneagrammets visdom på et tidligere tidspunkt i livet. Jeg har et ønske om at unge voksne skal få ta del i dette verktøyet, slik at de står bedre rustet til livets seilas.

Eva har 18 års erfaring fra forsikringsbransjen med prosjektleder og lederansvar innen strategisk arbeid. Etter mange runder med omorganiseringer og fusjoner – der den menneskelige faktor stort sett var helt fraværende (kun fokus på produkter, tekniske løsninger, nytt organisasjonskart med mer) bestemte hun seg for å etablere egen virksomhet (STEIRA). Siden 2003 har hun jobbet med leder- og teamutvikling.

Hun er utdannet blant annet som PCC (Professional Certified Coach) fra Erickson Coaching ved psykolog Marilyn Atkinson, og har sin utdannelse fra the Enneagram Institute, ved Don Riso og Russ Hudson.

Eva deler erfaringen sin med mange av sine tidligere kunder når hun sier at hun gjerne skulle ha forstått seg selv gjennom Enneagrammets visdom på et tidligere tidspunkt i livet. Det ville ha lettet på en stor bør, samtidig som det ville ha påvirket livet hennes i en mer positiv retning. Derfor bærer hun på et ønske om at unge voksne skal få da del i dette verktøyet, slik at de står bedre rustet til livets seilas. For livet tar oss med på denne seilasen enten vi vil det eller ei – og da er det så mye mer inspirerende å gjøre det bevisst istedenfor å bare bli kastet rundt på havet uten nødvendig navigeringsverktøy. Derfor lanserer hun et onlinekurs om Enneagrammet i januar 2022.

Eva ble kjent med Enneagrammet i 2001, og var Visepresident ved oppstarten av IEA-Norge.