Geir Vang
Medlemskontakt

Melder du deg inn som medlem i nettverket vårt er det stor sannsynlighet for at Geir kontakter deg.

Geir har sittet i styret siden 2019. 

Geir bidrar med planlegging og koordinering av arrangementer. I tillegg er han medlemskontakt. Melder du deg inn som medlem i foreningen vil Geir sannsynligvis ta kontakt med deg.