Beklager, registreringen ble avsluttet.

Hvordan håndterer du uforutsigbarhet i dine omgivelser? I en tid hvor vi opplever stadige endringer rundt oss er det viktig å ha gode verktøy for å ta vare på oss selv. Verktøy som bidrar til å øke vår robusthet som menneske, som foreldre, som student eller lærer, som medarbeider eller leder.


  • Dato: 11.05.2023 07:00 PM - 11.05.2023 09:00 PM
  • Sted

Beskrivelse

Endringskapasitet er vår evne til å gjennomføre og håndtere endringer. Å utvikle endringskapasitet handler om å forstå sine egne forutsetninger for å håndtere motgang og stress, og ikke minst forstå hva som motiverer oss for å gjøre positive endringer og ta gode valg.

I dette foredraget får du presentert gode verktøy for å håndtere en hverdag med mye endringer og uforutsigbarhet. Enneagrammet bidrar til økt selvinnsikt, samtidig som det gir oss en forståelse for de ulike responsene mennesker kan ha i ulike situasjoner. Foredragsholder vil kombinere teorien i Enneagrammet med teknikker for selvledelse.

Foredraget holdes av Organisasjonsrådgiver Mai Kristin Nilsson. Hun har ledet og håndtert endringsprosesser i en årrekke som Endringsleder/ HR leder/ Endringskonsulent.  

Deltageravgift betales med Vipps i inngangen:  

For medlemmer av Enneagramforeningen kr 100,- 

Ikke medlem av Enneagramforeningen kr 150,-