Vi har spurt våre stiftere om å fortelle litt om hvordan det hele startet… Første president av foreningen (2012-2014), Kristin Mothes, og andre president (2014-2018), Kristin Aase, forteller.

Kristin Mothes: En vakker dag høsten 2012 fikk jeg en henvendelse fra den danske Enneagramforeningen som lurte på om ikke det var på tide å ha en Enneagramforening i Norge, og om jeg kunne tenke meg å ta initiativet til å stifte den. Og jeg sa Ja! Det var Helene Makani, som på den tiden bodde i Danmark, som hadde foreslått for Susanne Povelsen (som var i den danske Enneagramforeningen) å spørre meg, så det er vel egentlig de to som var pådriverne for å stifte foreningen.
Kristin Aase: Oppstarten var preget av en kreativ dugnadsånd, der alle bidro med tid og innsats på det de kunne best. En laget gode vedtekter og etiske retningslinjer, en annen laget brosjyrer, en tredje bidro med å få opp nettside, alle kom med forslag til tema for samlinger. 
Kristin Mothes: Vipps, så hadde vi en organisasjon med et styre som satte i gang med enneagramkafeer og andre aktiviteter. Det var veldig gøy og inspirerende og festlig! Og lærerikt og givende å treffe og samarbeide med alle de fine typene i foreningen og besøkende til arrangementene våre.

Kristin Aase: Sammen skapte vi mange flotte Enneagram-kafeer, for å bygge stein på stein kunnskap om Enneagrammet og dets ulike bruksområder. Visjonen for foreningen var at vi ønsket at Enneagrammet skulle bli forstått bredt og anvendt konstruktivt, slik det stod i den første beskrivelsen av vårt formål. Vi startet med å ha arrangementer i Torggata, men fant etter hvert ut at vi ønsket et lokale som var mer kjent og det var lettere å bygge en profil rundt. Da falt valget på Litteraturhuset, som viste seg å være en god arena for Enneagram-foreningen. Oppmøtet var på fra 20-90 deltagere. Vi eksperimenterte med ulike format, og fikk stadig mer erfaring på hva som virket.

Enneagramforeningen har bidratt til at stadig flere integrerer personlighetsverktøyet i sin arbeidshverdag, alt fra å være profesjonell konsulent som bruker Enneagrammet i team-og lederutvikling, til å delta på samlingene for å få ideer til hvordan Enneagrammet kan brukes innenfor ulike yrkesretninger. Fokus på hvordan Enneagrammet kan bidra til personlig utvikling har også vært vektlagt, alt fra par- og familieutviklinq til spirituell vekst.
 
Ikke minst har det vært morsomt å etter hvert å ha økonomi til å invitere eksperter fra andre land, både Sverige og Danmark, men også USA, Tyskland og Nederland har vært representert.  
 
Mange av oss som har brukt mye tid på dette har gjort det fordi vi selv har opplevd å ha nytte av Enneagrammet i vårt eget liv, og gjerne vil dele det med andre. I tillegg fikk vi selv mye igjen for foredrag og workshop som ble arrangert, så det ble en fin balanse mellom egeninteresse og det å dele et stort engasjement med andre.

Nå utvikles Enneagramforeningen på nytt til å velge nye former og formater for en ny tid for foreningen. Det er så fint å følge med på hvordan foreningen utvikler seg. Der ser vi hvordan sammensetningen av grupper har stor betydning for utvikling av en organisasjon. Vi som startet dette ser med glede på at arbeidet videreføres med klokskap, kreativitet og engasjement, og vil være aktive deltagere i det som skapes av nytt fremover.