Vedtekter image
Foreningens formål er å fremme kunnskap om Enneagrammet og Enneagrammets anvendelse i Norge. Foreningen skal oppnå sitt formål gjennom:
  • Å være et ikke-kommersielt interesseforum for alle med interesse for Enneagrammet i form av debatt, informasjon, webside og samarbeid med IEA.
  • Å fungere som en plattform for utveksling av kunnskap for å fremme forståelsen og anvendelsen av Enneagrammet og dets prinsipper.
  • Å bidra til utveksling og samarbeid mellom medlemmer.
  • Å arrangere konferanser og seminarer innenfor de økonomiske muligheter foreningen har til gjennomføring.
Les hele dokumentet: Vedtekter for IEA-Norge 2019.pdf