Visjon og mål image
"En rausere verden"

Vi skal bidra til at Enneagrammet blir bredt forstått og anvendt konstruktivt som et redskap til å skape en bedre og rausere verden.

Den norske Enneagramforeningen er ideell organisasjon som skal:
  • være en medlems- og nettverksorganisasjon som formidler kontakter og kunnskap om Enneagrammet
  • bidra til markedsføring av aktiviteter og lokale tiltak i Norge der Enneagrammet er tema
  • støtte etablering av "Enneagram kaféer" i landet som kobler mennesker med interesse for Enneagrammet sammen 
  • bidra til å bygge Enneagrammet s kredibilitet i Norge
  • Bidrar til å formidle kontakter og foredragsholdere til interesserte tredjeparter