Visjon og mål image
Vår visjon: 
«Enneagrammet blir bredt forstått og anvendt konstruktivt som et redskap til å skape en bedre og rausere verden.»


IEA–Norge er en ideell forening som har som mål:
  1. Å være medlems- og nettverksorganisasjon som formidler kontakter og kunnskap om Enneagrammet til enkeltpersoner og yrkesgrupper (faggrupper).
  2. Bidrar til markedsføring av profesjonelle medlemmer og deres aktiviteter, og lokale tiltak i Norge.
  3. Støtter etablering av «Enneagram-kaféer» andre steder i landet som kobler profesjonelle og ildsjeler sammen.
  4. Bidrar til å bygge Enneagrammets kredibilitet i Norge gjennom profesjonell presentasjon på web og sosiale medier.
  5. Hjelper å formidle kontakter og foredragsholdere til interesserte tredjeparter.