Enneagrammet er et av de mest detaljrike og kraftfulle verktøy vi har for å oppnå innsikt og forståelse for menneskers ulike måter å tenke, handle og føle på. Modellen beskriver 9 ulike adferdsmønstre mennesker kan ha. Enneagrammet tilbyr en nyansert og dyptgående forståelse av forskjeller og likheter mellom mennesker – og ikke minst hvordan en kan få større selvinnsikt. 

Den norske Enneagramforeningen er en medlems- og nettverksorganisasjon som formidler kunnskap om Enneagrammet i Norge.