Etiske retningslinjer image
Den norske Enneagramforeningen er knyttet til den internasjonale Enneagramforeningen og følger de internasjonale retningslinjene for etikk som du kan lese mer om her: Internasjonale etiske retningslinjer

Her finner du den norske oversettelsen av de etiske retningslinjene Etiske retningslinjer