Velkommen til den norske
Enneagramforening

Nettverk og møteplass for enneagraminteresserte

Enneagrammet er et av de mest detaljrike og kraftfulle verktøy vi har for å oppnå innsikt og forståelse for menneskers ulike måter å tenke, handle og føle på. Modellen beskriver 9 ulike adferdsmønstre mennesker kan ha. Enneagrammet tilbyr en nyansert og dyptgående forståelse av forskjeller og likheter mellom mennesker – og ikke minst hvordan en kan få større selvinnsikt. 

Den norske Enneagramforeningen er en medlems- og nettverksorganisasjon. Vår viktigste oppgave er å formidle kunnskap om Enneagrammet i Norge. 

Nina Sjøvoll & Maren Kvalvaag

Digital grunnutdanning

Nina Sjøvoll og Maren Kvalvaag-Toven har laget et digitalt grunnkurs i Enneagrammet. Alle mønstrene og undertypene i Enneagrammet gjennomgås. Få tilgang i et år, og se det i eget tempo og så mange ganger dere måtte ønske.

Eva Steira

Bli din egen skipper

Det digitale kurset "Bli din egen skipper" er gratis. Hvordan stå stødigere i livet og få kontakt med sin egen styrke! Kurset er i tre deler. Del 1; Funksjonsnivåene, Del 2; Fokus og disiplin, Del 3 Selvledelse og å skape resultater.

Mai Kristin Nilsson

Enneagrammet grunnutdanning

En grunnleggende forståelse for Enneagrammet og de 9 ulike enneagramtypene. I første modul får du får en forståelse for kvaliteter og utfordringer de ulike typene har. Modul II gir deg en forståelse for de ulike Enneagramtypenes motivasjon og utviklingsvei. Med begge modulene gjennomført kvalifiserer man til opptak på Enneagrammet Practitioner hos Helene Makani.

Helene Makani

Enneagram Practitioner

En Enneagram Practitioner er en person som kan bruke Enneagrammet i praksis –både til egen utvikling og forbedring av kommunikasjon, men også til å støtte andre til å forstå sin type, undertype og utviklingsvei. Forutsetninger for å starte på utdannelsen er at du har tatt Grunnkurs I og II (eller har tilsvarende forutsetninger)

Eva Steira

Livsmestringskurs

Enneagrammet støtter deg i å utvikle dine talent og ressurser og det beskriver ikke bare de ni forskjellige personlighetstypene; en av de dypeste lærdommene du kan trekke fra dette verktøyet er hvordan du kan bevege deg fra en "ferdigstøpte" væremåte, mer eller mindre påvirket av ytre omstendigheter og indre redsel, til en mer fleksibel væremåte hvor du handler og responderer ut fra en bevissthet eller forståelse av situasjonen i øyeblikket.

Ny norsk Enneagramskole

Helene Makani initiativtaker til nytt utdanningstilbud i Norge; Enneagramskolen

Les mer  
Enneagrammet i Personlig utvikling

Uten Enneagrammet hadde jeg neppe vært der jeg er i dag. Jeg ville ikke hatt den roen, den tålmodigheten og den daglige gleden, jeg opplever i dag. Jeg ville ha sittet fast i mitt 4er mønsters fokus på det som mangler i livet, og jeg ville ha lengtes etter det som har vært.

Les mer  
Veiledning og personlig utvikling med Enneagrammet.

Jeg fascineres av hvordan vi som enkeltmennesker i så begrenset grad bruker alle våre tre intelligenser, tenke, føle og handle, i utfordrende situasjoner.

Les mer  
Enneagrammet og coaching.

Når jeg vet hvilken type jeg coacher hjelper det meg til å stille de rette spørsmålene som går rett i kjernen av klientens personlige dilemma.

Les mer  
Enneagrammet som del av et rekrutteringsforløp.

Å benytte seg av Enneagrammet som et av flere verktøy i en rekrutteringsprosess, gir oss en mulighet til å stille de gode og relevante spørsmålene, og se personen bak CV-en.

Les mer  
Boken: Leder, kjenn deg selv! Med Enneagrammet som et sentralt verktøy, har blitt obligatorisk pensum på BI.

Ny norsk bok om ledelse skrevet av Kristin Aase og Bente Vetland. Boken baseres på blant annet Enneagrammet.

Les mer  
1. Perfeksjonisten

1. Perfeksjonisten

Perfeksjonisten har behov for å gjøre alt riktig og skape en bedre verden.

Les mer  
2. Hjelperen

2. Hjelperen

Hjelperen har behov for å bety noe for andre.

Les mer  
3. Utretteren

3. Utretteren

Utretteren har behov for å lykkes.

Les mer  
4. Individualisten

4. Individualisten

Individualisten har behov for å være annerledes.

Les mer