Det viktigste er medlemmene

Vi presenterer noen av våre medlemmer og deres tanker om Enneagrammet

Send oss informasjon om kommende arrangementer.

Enneagrammet i Personlig utvikling

Uten Enneagrammet hadde jeg neppe vært der jeg er i dag. Jeg ville ikke hatt den roen, den tålmodigheten og den daglige gleden, jeg opplever i dag. Jeg ville ha sittet fast i mitt 4er mønsters fokus på det som mangler i livet, og jeg ville ha lengtes etter det som har vært.

Les mer  
Veiledning og personlig utvikling med Enneagrammet.

Jeg fascineres av hvordan vi som enkeltmennesker i så begrenset grad bruker alle våre tre intelligenser, tenke, føle og handle, i utfordrende situasjoner.

Les mer  
Enneagrammet og coaching.

Når jeg vet hvilken type jeg coacher hjelper det meg til å stille de rette spørsmålene som går rett i kjernen av klientens personlige dilemma.

Les mer  
Enneagrammet som del av et rekrutteringsforløp.

Å benytte seg av Enneagrammet som et av flere verktøy i en rekrutteringsprosess, gir oss en mulighet til å stille de gode og relevante spørsmålene, og se personen bak CV-en.

Les mer  
Boken: Leder, kjenn deg selv! Med Enneagrammet som et sentralt verktøy, har blitt obligatorisk pensum på BI.

Ny norsk bok om ledelse skrevet av Kristin Aase og Bente Vetland. Boken baseres på blant annet Enneagrammet.

Les mer  
1. Perfeksjonisten

1. Perfeksjonisten

Perfeksjonisten har behov for å gjøre alt riktig og skape en bedre verden.

Les mer  
2. Hjelperen

2. Hjelperen

Hjelperen har behov for å bety noe for andre.

Les mer  
3. Utretteren

3. Utretteren

Utretteren har behov for å lykkes.

Les mer  
4. Individualisten

4. Individualisten

Individualisten har behov for å være annerledes.

Les mer  
Mai 2022

Mai 2022

Reisebrev fra Enneagram-konferansen i Stockholm, 26.-29. mai 2022, fra Kjersti Wold.

Les mer  
Desember 2021

Desember 2021

Årets siste oppdatering fra oss i Enneagramforeningen . Vi ønsker deg en riktig god jul og godt nyttår!

Les mer  
August 2021

August 2021

Nytt fra Mai Kristin Nilsson, Styreleder Den norske Enneagramforeningen

Les mer  
Januar 2021

Januar 2021

Godt nytt år, kjære venner og medlemmer av den norske Enneagramforeningen! Mens vi venter på koronafrie dager, ønsker Enneagramforeningen å fortsette med digitale foredrag, samtaler og møtepunkter. Vi er takknemlige for innspill og tilbakemelding.

Les mer  
Desember 2020

Desember 2020

Straks er 2020 over, og sammen med julelysene som skal gi håp i mørketiden kommer det også gode prognoser om en vaksine for Covid-19. På førstkommende onsdag, 9.12., kl. 19 inviterer vi alle til et gratis foredrag og digitale, uformelle samtalegrupper

Les mer  
August 2020

August 2020

Følg oss på Facebook og Instagram. Der finner du invitasjon til foreningens arrangementer, kurs og seminarer til profesjonelle medlemmer og andre tips om Enneagrammet.

Les mer  
Vi har spurt våre stiftere om å fortelle litt om hvordan det hele startet… Første president av foreningen (2012-2014), Kristin Mothes, og andre president (2014-2018), Kristin Aase, forteller.

Kristin Mothes: En vakker dag høsten 2012 fikk jeg en henvendelse fra den danske Enneagramforeningen som lurte på om ikke det var på tide å ha en Enneagramforening i Norge, og om jeg kunne tenke meg å ta initiativet til å stifte den. Og jeg sa Ja! Det var Helene Makani, som på den tiden bodde i Danmark, som hadde foreslått for Susanne Povelsen (som var i den danske Enneagramforeningen) å spørre meg, så det er vel egentlig de to som var pådriverne for å stifte foreningen.
Kristin Aase: Oppstarten var preget av en kreativ dugnadsånd, der alle bidro med tid og innsats på det de kunne best. En laget gode vedtekter og etiske retningslinjer, en annen laget brosjyrer, en tredje bidro med å få opp nettside, alle kom med forslag til tema for samlinger. 
Kristin Mothes: Vipps, så hadde vi en organisasjon med et styre som satte i gang med enneagramkafeer og andre aktiviteter. Det var veldig gøy og inspirerende og festlig! Og lærerikt og givende å treffe og samarbeide med alle de fine typene i foreningen og besøkende til arrangementene våre.

Kristin Aase: Sammen skapte vi mange flotte Enneagram-kafeer, for å bygge stein på stein kunnskap om Enneagrammet og dets ulike bruksområder. Visjonen for foreningen var at vi ønsket at Enneagrammet skulle bli forstått bredt og anvendt konstruktivt, slik det stod i den første beskrivelsen av vårt formål. Vi startet med å ha arrangementer i Torggata, men fant etter hvert ut at vi ønsket et lokale som var mer kjent og det var lettere å bygge en profil rundt. Da falt valget på Litteraturhuset, som viste seg å være en god arena for Enneagram-foreningen. Oppmøtet var på fra 20-90 deltagere. Vi eksperimenterte med ulike format, og fikk stadig mer erfaring på hva som virket.

Enneagramforeningen har bidratt til at stadig flere integrerer personlighetsverktøyet i sin arbeidshverdag, alt fra å være profesjonell konsulent som bruker Enneagrammet i team-og lederutvikling, til å delta på samlingene for å få ideer til hvordan Enneagrammet kan brukes innenfor ulike yrkesretninger. Fokus på hvordan Enneagrammet kan bidra til personlig utvikling har også vært vektlagt, alt fra par- og familieutviklinq til spirituell vekst.
 
Ikke minst har det vært morsomt å etter hvert å ha økonomi til å invitere eksperter fra andre land, både Sverige og Danmark, men også USA, Tyskland og Nederland har vært representert.  
 
Mange av oss som har brukt mye tid på dette har gjort det fordi vi selv har opplevd å ha nytte av Enneagrammet i vårt eget liv, og gjerne vil dele det med andre. I tillegg fikk vi selv mye igjen for foredrag og workshop som ble arrangert, så det ble en fin balanse mellom egeninteresse og det å dele et stort engasjement med andre.

Nå utvikles Enneagramforeningen på nytt til å velge nye former og formater for en ny tid for foreningen. Det er så fint å følge med på hvordan foreningen utvikler seg. Der ser vi hvordan sammensetningen av grupper har stor betydning for utvikling av en organisasjon. Vi som startet dette ser med glede på at arbeidet videreføres med klokskap, kreativitet og engasjement, og vil være aktive deltagere i det som skapes av nytt fremover.
Medlemskap image
For å bli medlem, send e-post til post@iea-norge.no med navn, adresse, telefon, mail-/web -adresse og ønsket medlemstype. Eller gå til nettsiden:

1. Vanlig medlemskap (kr 300 per år)
Ved å bli en del av dette fellesskapet kan du:
 • Holde deg oppdatert med de nyeste, banebrytende ideer om, og anvendelser av, Enneagrammet innen psykologi, akademia og forretningsforbindelser.
 • Møte og bygge nettverk med andre Enneagramentusiaster og fagfolk fra hele verden.
 • Bygge relasjoner med likesinnede mennesker som søker å forstå seg selv og andre bedre.
 • Bli bedre rustet til å bruke Enneagramrelatert innsikt og visdom i ditt private og profesjonelle liv.
 • Invitasjon til, og 10 % rabatt, på åpne kurs og seminarer i regi av profesjonelle medlemmer i IEA-Norge.
 • Invitasjon til IEA-Norges årlige generalforsamling med tilknyttet seminar med spennende foredragsholdere.
2. Profesjonelt medlemskap (kr 1000 per år)
Medlemsfordeler som profesjonelt medlem:
 • Markedsføre egne tjenester på IEA–Norges nettsider, FB og Instagram.
 • Mulighet for å markedsføre dine åpne foredrag, kurs og workshops på IEA-Norges nettsider, FB og Instagram.
 • De ovennevnte medlemsfordelene for vanlig medlem.
 • Profesjonelle medlemmer er forpliktet til å gi 10 % rabatt på åpne foredrag, kurs og workshops til alle medlemmer av IEA-Norge.
IEA-Norge formidler hvilke av våre profesjonelle medlemmer som leverer tjenester innen Enneagrammet. Foreningen har ikke som oppgave å kvalitetsikre de forskjellige leverandørene, vi er kun formidlere.
Forutsetningen for å markedsføre seg på våre nettsider er at de etiske retningslinjer og vedtekter for IEA-Norge blir etterlevd.
Alle våre medlemmer vil få 10 % på åpne foredrag, kurs og workshop fra dem som tilbyr sine tjenester på denne siden (inntil kr. 500).

Melder du deg inn etter 1. november får du medlemsskap gratis ut året, og vil først bli fakturert i januar året etter. 

MELD DEG INN

Intro til Enneagrammet

Kort introduksjon i Ennegrammets prinsipper og historie

Enneagramrelaterte norske bøker

Her finner du bøker som er skrevet på norsk med en liten beskrivelse og link for bestilling av disse.

Øvrig litteratur

Introduksjon og anbefaling av utenlandske bøker

Utenlandske foreninger

Lenker til foreninger og organisasjoner i utlandet

 Video

Vi har lagt ut en del forskjellige videoer på våre Facebooksider og kommer etterhvert også med en liste over utenlandske videoer om Enneagrammet og typene.

Lenker

Lenker til Enneagramrelatert informasjon i ulike digitale kanaler

Tester

Ta en test for å finne ut hvilken type er din foretrukne. Enneagramtester finnes i ulike språk. Et søk på nettet gir en lang rekke av muligheter. Vi presenterer noen av tester på norsk.

Norske podcaster og blogg

Norske podcaster og blogg har kommet for å bli!

De 9 Enneagramtypene

De 9 Enneagramtypene

Enneagrammet er et gammelt universelt symbol som brukes til å dele menneskene inn i ni psykologiske personlighetstyper. Det er et verktøy som gir deg innsikt i både deg selv og andre mennesker, og hjelper deg til å forstå hvordan du fungerer både i privatlivet, i forhold til foreldre, partner og barn, og ellers i livet blant venner og kolleger.

Les mer  
Historie

Historie

Ordet Enneagram kommer av det greske ordet for ni: ”Ennea”, og ”gram” som betyr tegning, linje eller punkt. Enneagramsymbolet består av ni punkter, rundt en sirkel. Når det gjelder Personlighetsenneagrammet representerer disse ni punktene de ni forskjellige personlighets-typene.

Les mer  

Essens og personlighet

Enneagrammet bygger på Gurdjieffs lære om at vi mennesker er både Essens og personlighet.

Les mer  
De tre sentrene

De tre sentrene

Enneagrammet beskriver at mennesket har tre forskjellige intelligenser: en fysisk/instinktiv, intelligens, en emosjonell intelligens og en mental hodestyrt intelligens. Disse styrer hvert sitt oppfattelsessenter. Vi deler Enneagrammet inn i disse tre sentrene: Kroppssentret, Hjertesenteret og Hodesentret.

Les mer  

Vinger og piler

Ifølge Enneagrammodellen er vi én grunntype, og gjentar mønstrene fra denne typen. Men vi kan også ha sterke trekk fra en av nabotypene, ofte kalt en vinge. I tillegg beskriver Enneagrammet en sammenheng mellom typene i henholdsvis et stresspunkt og et trygghetspunkt – pilene.

Les mer  

2021 - 2022

Mai Kristin Nilsson

Styreleder

Ledelse, økonomi og regnskap

Les mer  

Dorthe Lie

Nestleder

Websideredaktør

Les mer  

Tom E Johansen

Styremedlem

Arrangementskomité

Les mer  

Geir Vang

Styremedlem

Arrangementskomité og medlemskontakt

Les mer  

Birgit Strand

Styremedlem

SoMe ansvarlig

Les mer  

Eva Steira

Varamedlem

Fagansvarlig

Les mer  

Ingrid E. Heggset

Varamedlem

Administrasjon

Les mer  

Den Norske Bank
Kontonummer 1503.31.38935
21552 eller IEA-NORGE
999 079 326
post@iea-norge.no
Visjon og mål image
Vår visjon: 
«Enneagrammet blir bredt forstått og anvendt konstruktivt som et redskap til å skape en bedre og rausere verden.»


IEA–Norge er en ideell forening som har som mål:
 1. Å være medlems- og nettverksorganisasjon som formidler kontakter og kunnskap om Enneagrammet til enkeltpersoner og yrkesgrupper (faggrupper).
 2. Bidrar til markedsføring av profesjonelle medlemmer og deres aktiviteter, og lokale tiltak i Norge.
 3. Støtter etablering av «Enneagram-kaféer» andre steder i landet som kobler profesjonelle og ildsjeler sammen.
 4. Bidrar til å bygge Enneagrammets kredibilitet i Norge gjennom profesjonell presentasjon på web og sosiale medier.
 5. Hjelper å formidle kontakter og foredragsholdere til interesserte tredjeparter.


Vedtekter image
Foreningens formål er å fremme kunnskap om Enneagrammet og Enneagrammets anvendelse i Norge. Foreningen skal oppnå sitt formål gjennom:
 • Å være et ikke-kommersielt interesseforum for alle med interesse for Enneagrammet i form av debatt, informasjon, webside og samarbeid med IEA.
 • Å fungere som en plattform for utveksling av kunnskap for å fremme forståelsen og anvendelsen av Enneagrammet og dets prinsipper.
 • Å bidra til utveksling og samarbeid mellom medlemmer.
 • Å arrangere konferanser og seminarer innenfor de økonomiske muligheter foreningen har til gjennomføring.
Les hele dokumentet: Vedtekter for IEA-Norge 2019.pdf
Etiske regler image
IEA-Norge er knyttet til International Enneagram Association som ”affiliate”, og slutter seg til de etiske regler og standarder som IEA står for. Hele beskrivelsen kan lastes ned Etiske regler for IEA-Norge 2020.pdf

  1.  Enneagrammet kan brukes av enkeltpersoner og forskjellige profesjoner.
  2.  Enneagrammet/typene: primært for selvinnsikt & selvutvikling.
  3.  Videreformidlere skal ha utdannelse innen området.
  4.  Eksplisitt anerkjennelse og kildehenvisninger til andres arbeid.
  5.  Mennesker er mer enn sin enneagramtype.
  6.  Tillat andre å oppdage og utforske seg selv.
  7.  Medfølelse og medmenneskelighet (ubetinget kjærlighet) for andre.
  8.  Ingen eier Enneagrammet.
  9. Vær en rollemodell («walk the talk»)
10. Respekter forskjellighet