Beklager, registreringen ble avsluttet.

Gratis introduksjon til Enneagrammet. Bli kjent med modellens historie, oppbygging og bruksområder.


  • Dato: 07.09.2021 06:30 PM
  • Sted Professor Olav Hanssens vei 4012, Stavanger, Norge (Kart)
  • Mer informasjon: Innovasjonspark Stavanger

Beskrivelse

Hvem har vel ikke sagt i frustrasjon når man blir misforstått; "det var ikke sånn jeg mente det- jeg ville jo bare at du .........."

De fleste som møter Enenagrammet for første gang sier de får seg noen A-HA opplevelser, både på egne vegne og i forhold til forståelsen av mennesker de omgås med enten privat, på jobb eller i andre sammenhenger. De fleste vil kjenne seg godt igjen i en eller flere av de 9 ulike Enneagramtypene. 

Enneagrammet er en modell som beskriver 9 ulike adferdsmønstre/ strategier mennesker kan ha for å møte sine omgivelser. Disse adferdsmønstrene er svært ulike og motiveres av ulike faktorer. Kunnskapen om Enneagrammet og teoriene bak er et verdifullt verktøy for å optimalisere samarbeid og kommunikasjon i ulike relasjoner enten det er privat eller jobbrelatert.

Enneagrammet er verktøyet for deg som ønsker en bedre forståelse for deg selv og deg selv i relasjon til andre. Er du nysgjerrig og vil vite mer? Da er du velkommen som deltaker på denne gratis introduksjonen til modellen.


Foredragsholder: 

Mai Kristin Nilsson

https://www.compita.no/