Beklager, registreringen ble avsluttet.

Lær om stressveien til hvert mønster i Enneagrammet. Videregående kurs.


  • Dato: 18.11.2022 05:00 PM - 20.11.2022 03:00 PM
  • Sted Akersbakken 370172, Oslo, Norway (Kart)
  • Mer informasjon: Betanien

Beskrivelse

I stress opplever vi ofte at våre vanlige positive reaksjonsmønstre ikke strekker til. Vi reagerer og opptrer annerledes enn det vi pleier når vi er i balanse. Disse reaksjonene kommer til syne både i utfordrende og vanskelige perioder i livet men også i hverdagssituasjoner. 

I Enneagrammet kaller vi disse reaksjoner for våre stressveier. Hvert mønster har sine bestemte reaksjoner, eller stressveier. Eksempelvis kan være en 3er som har handlekraft som sin gave og som plutselig i en situasjon mister denne handlekraften og bli handlingslammet. Et annet eksempel kan være 8ere som vanligvis er veldig frempå og kraftfull, men som mister dette og trekke seg i stedet tilbake og blir stille.

I en åndelig engelskspråklig sammenheng benevnes disse stressreaksjonene som «demons», altså våre indre demoner, eller sagt på en annen måte – våre destruktive sider. Utfordringene ved disse er at de begrenser vår åndelig og personlig vekst. Ved å bli bevisstgjort våre stressreaksjoner og å ”slutte fred” med disse kan de vendes til at de blir en ressurs for oss.

Kurset vil gjennom forelesninger, øvelser og refleksjon i grupper og alene gi oss en bevisstgjøring av vårt mønsters stressreaksjoner.

Kurset forutsetter en viss grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilken mønster du er, eller tar utgangspunkt i den typen du tror du tilhører. 

Noen kan oppleve underveis i prosessen med Enneagrammet, og i sin personlige reise at de endrer mønster underveis. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt, og forstår sin dypeste drivkraft som tidligere har vært ubevisst for den enkelte.

Pilene viser i hvilken retning mønstrene våre går når vi er i stress.

Tid: 23.-25. september (fredag fra 17-20, lørdag fra 10-17 og søndag fra 10-15)

Påmelding: send e-post til post@ninasjøvoll.no (merk e-posten med hvilket kurs og dato(er))

Pris: 2500,-