3. Utretteren

Jeg er opptatt av å få ting gjort og nå mine mål.

Jeg har stor arbeidskapasitet og kan glemme mine egne behov. 

Jeg er effektiv, suksessfull og kreativ. 

Jeg blir motivert av å komme i mål, få anerkjennelse for det.