2. Hjelperen

Jeg har ofte en følelse av hva andre trenger.

Jeg er ikke så god til å ta i mot hjelp, og uttrykke egne behov.

Jeg er utadvendt og gir gjerne anerkjennelse til andre.

Jeg blir motivert av at andre har bruk for min hjelp.