Beklager, registreringen ble avsluttet.

Lær om din utviklingsvei (Soulchild)


  • Dato: 17.06.2022 05:00 PM - 19.06.2022 03:00 PM
  • Sted Akersbakken 37c, 0172 Oslo, Norway (Kart)
  • Mer informasjon: Betanien

Beskrivelse

Enneagrammet beskriver at vårt handlingsmønster blir etablert i tidlige barneår som en reaksjon eller mestringsstrategi for vårt møte med det vonde i verden.

 Noen av oss har hatt en vanskelig barndom, mens andre har hatt en god oppvekst. Uansett kommer ingen av oss gjennom barndommen uten å møte det vonde i verden, og heller ikke uten å utvikle mestringsstrategier for håndtere dette. 

Når vi som barn forsøkte å mestre en verden som påfører oss smerte kommer ”løsningen” eller mestringen til uttrykk i vårt Enneagrammmønster. I denne prosessen forlater vi andre egenskaper som er lagt ned i oss og vi forlater vårt ”soulchild” – vårt sjelebarn. De egenskapene vi forlater blir etter hvert vanskelig tilgjengelig for oss.

Vi har i utgangspunktet mange flere egenskaper i vårt indre enn det vårt Enneagrammønster ettervært tillater oss å ta i bruk. 

Når vi går inn i en modningsprosess får vi tilgang til dette. Vi kaller vårt begrenset selv vår personlighet, og vårt utvidede som vår essens. Essensen er det unike skaperverket i oss og den går dypere enn vår tillærte personlighet, vårt Enneagrammønster og vår oppfatning av hva som preger våre reaksjonsmønstre. I essensen har vi også kontakt og tilgang til egenskapene og gavene som vårt sjelebarn fikk men som vi har mistet kontakten med. Disse egenskapene representere de ulike mønstrene i Enneagrammet og betyr at vi dypest sett egentlig har tilgang til alle egenskapene hvert enkelt Enneagrammønster representerer.

For å utvikle oss er det nødvendig å gjenopprette forbindelsen med vårt ”soulchild”. Kurset vil gjennom undervisning, øvelser og refleksjon i grupper, og alene forsøke å bidra til å gjenopprette og styrke denne forbindelsen.

Kurset forutsetter en grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilket mønster du er i Enneagrammet.

Noen kan oppleve underveis i prosessen med Enneagrammet, og i sin personlige reise, at de endrer mønster underveis. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt, og forstår sin dypeste drivkraft som tidligere har vært ubevisst for den enkelte.

Pilene viser utviklingsveien for hvert mønster.

Tid: 17.- 19. juni (fredag fra 17 -20, lørdag fra 10 - 17 og søndag fra 10 -15)

Påmelding: send e-post til post@ninasjøvoll.no (merk e-posten med hvilket kurs og dato(er))

Pris: 2500,-