Beklager, registreringen ble avsluttet.

Boklansering med Eva Steira


  • Dato: 22.02.2022 07:00 PM
  • Sted Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Norway (Kart)
  • Mer informasjon: Litteraturhuset i Oslo

Beskrivelse

Veien Hjem 
Å føle tilknytning og tilhørighet.

Eva Steira har jobbet med leder- og teamutvikling siden 2003, og ønsker nå å dele nyttige verktøy til selv- og parutvikling for unge voksne. I den forbindelse har hun skrevet boken «Veien hjem». Denne bokens formål er å bidra til å skape varige endringer for individer, par og familier slik at vi kan skape økt bevissthet, mestringsfølelse og større trivsel – både for vår egen del og for dem vi omgir oss med.

De instinktive varianter
Hvis vi ikke er i kontakt med våre instinkter og følelser, vil det by på utfordringer å føle tilknytning og tilhørighet til en kjæreste, familie, til moder jord eller noe annet. En slik manglende følelse av tilhørighet, vil etterlate oss i et følelsesmessig vakuum av ensomhet – en følelse av å være utestengt. Vårt rasjonelle sinn vil da skape fantasier basert på manglende tilhørighet – og disse fantasiene "tvinger" oss til å konkurrere, manipulere, være ofre, mistro hverandre, krigføre og undergrave vår naturlige respekt for livet. Hvis vi ikke evner å fornemme tilhørighet med alt som er, så vil det være lettere å ødelegge eller ignorere en tilknytning både til andre mennesker, dyr og jorden vi vandrer på. Mennesker er av natur samarbeidsvillige og kjærlige. Vi liker å jobbe sammen.

Enneagram-teorien rundt de Instinktive Variantene er mer grunnleggende enn beskrivelsen av Personlighetstypene, i den forstand, at de var her før personligheten vår ble utviklet. De er en del av våre grunnleggende overlevelsesstrategier – og de er også enklere å få øye på – spesielt for våre nærmeste.

Enneagrammets Personlighetstyper beskriver den menneskelige psyke, mens de instinktive variantene kategoriserer noen av menneskets grunnleggende instinkter. Disse er viktige for en dypere forståelse av personligheten vår, og kan forklare oss;

  • hva vi er opptatt av
  • hvilke beslutninger vi tar (våre valg)
  • hvordan vi prioriterer
  • hva vi har fokus på og/eller
  • hva vi synes er viktig i sosiale settinger

De aller fleste av oss kan nytte av å bli bedre kjent med sine automatiske tanke- og atferdsmønstre, slik at vi kan oppgradere vårt eget indre "operasjonssystem".

Pris: 150,- eller 100,- for medlemmer av foreningen.
Betales ved inngangen.