Enneagramtest

Det finns en del forskjellige testverktøy man kan bruke men for å få et mer presist svar anbefaler vi å ta en test etterfølgende av en analyse pr. telefon eller møte med en Enneagram coach.


RHETI testen

RHETI Indikator (Riso Hudson Enneagram Type Indicator) er utviklet av Don Riso og Russ Hudson ved The Enneagram Intstitute.

RHETI® versjon 2.5 har blitt uavhengig vitenskapelig validert. I stedet for bare å angi din grunnleggende type, produserer RHETI® en full personlighetsprofil på tvers av alle ni typene. Dette gir deg et unikt portrett, som indikerer de relative styrkene og svakhetene til de ni typene innenfor din generelle personlighet.

Resultatet på testen gir en indikasjon på hvilken av de 2-3 personlighetstypene som mest sannsynlig er din dominerende eller grunnleggende personlighetstype.

Ved The Enneagram Institute praktiserer man at det er kunden som bestemmer hvilken Enneagramtype som er deres dominerende/grunnleggende. Testen er en støtte til å peile seg inn på de typene som er mest sannsynlige. Verktøyet brukes som også grunnlag for coaching og for utvikling av ledergrupper og team.

Følgende coaches er sertifisert for å anvende RHETI i Norge:
Eva Karin Steira fra Steira Academi tilbyr RHETI-testen på norsk,  www.steira.no
Øyvind Sørbrøden tilbyr RHETI-testen på norsk, Senter for egenutvikling.

Testen finnes også på engelsk.


Markus Beckers Typetest Enneagrammet (hefte) finnes i papirformat med boken: Enneagrammet – Sjelens ni ansikt.


Helene Makani i Nityper har også en egen norsk enneagramtest. https://www.makanikurs.no/enneagramtest


Kristin Aase i Kjenn deg selv har en enkel enneagramtest. www.enneagramtest.no


360 Indicator© personprofil og refleksjonsverktøy er basert på Enneagrammet. Verktøyet hjelper deg til å finne fram til din Enneagramtype. Denne testen finnes på svensk, norsk, dansk og engelsk.  
Du kan ta en enkel gratis Enneagramtest som gir en indikasjon på hvilken type du kjenner deg best igjen i, eller du kan velge en full 360 Indicator© som gir større innsikt i egen psykologi og samtidig bredere kunnskap om alle 9 Enneagramtyper. Verktøyet brukes som grunnlag for coaching og utvikling av samarbeidsrelasjoner i ledergrupper og team. Verktøyet brukes også i rekrutteringsprosesser.

Følgende coaches er sertifisert for å gi tilbakemelding på 360 Indicator© i Norge:

Halvor Grydeland, Tredjepart as, Oslo, halvor@tredjepart.no www.tredjepart.no
Dorthe Lie, Ennea, Drammen, dorthe@ennea.no www.ennea.no