Litteratur


Litteratur


Foreningen anbefaler:

Kristin Aase og Bente VetlandKristin Aase og Bente Vetland

Dorthe Lie, Camilla KokaiHelene K. Makani

Camilla Eftervaag

Eva K. Steira

Nina Sjøvoll

 • Innsikt gir utsikt, av Camilla Kokai og Dorthe Lie

 • Enneagrammet. Din personlige udviklingsvej, av Helene K. Makani

 • Camilla Eftervaag: Barnets ni personlighetstyper 

 • Selvledelse og samspill, Eva K. Steire 

 • Utforsk din blinde intelligens, Nina Sjøvoll 

 • Enneagrammet som åndelig veiviser, Andreas Ebert 

 • Enneagrammet – kort og godt, av Susanne Povelsen 

 • Brug ditt enneagram, av Striim&Striim 

 • Enneagramboken, av Flemming Christensen 

 • Keep the spirit, av Flemming Christensen 

 • Enneagrammet og typenes innbyrdes relasjoner, av Flemming Christensen 

 • Personality Types – using the Enneagram for self-discovery, av D.R. Riso og R. Hudson 

 • Understanding the Enneagram, D.R. Riso og R. Hudson 

 • The Enneagram, av Helen Palmer 

 • Enneagrammets visdom, D.R. Riso og R. Hudson 

 • The Complete Enneagram, 27 Paths to Greater Self-Knowledge, av Beatrice Chestnut 

 • The 9 types of leadershipmastering the art of people in the 21st century workplace, av Beatrice Chestnut 

 • Sjelens ni ansikter av Richard Rohr og Andreas Ebert 

 • Enneargammet og fremtidens intelligente organisasjoner, av Edit Moltke-Leth 

 • Sex and the Enneagram av Ann Gadd

 • The Enneagram, Relationships and Intimacy , av David Daniels 

 • The Enneagram made easy, av Renee Baro og Elisabeth Wagele 

 • Ditt sanne jeg, en kristen tilnærming til Enneagrammet, av Marilyn Vancil


Don Richard Riso & Russ Hudson

Enneagram resources - flere engelske bøker og online ressurser