Norske bøker om Enneagrammet

Veien Hjem, (2022) av Eva Steira.

Bokens formål er å bidra til å skape varige endringer for individer, par og familier slik at vi kan skape større trivsel og indre fred – både for vår egen del, og for dem vi omgir oss med. De aller fleste av oss kan ha nytte av å gjøre en betydelig oppgradering av vårt eget indre ”operasjonssystem”.

En av de dypeste lærdommene du kan trekke fra Enneagrammet, er hvordan du kan bevege deg fra en ”ferdigstøpt” væremåte, mer eller mindre påvirket av ytre omstendigheter og indre redsel, til en mer fleksibel væremåte hvor du handler og responderer ut fra en bevissthet eller forståelse av situasjonen i øyeblikket. Denne boken handler om å finne veien hjem til din egen essens – din kjernetilstand.

Hvis vi bruker Enneagrammet kun til å forstå vår egen dominerende personlighetstype, begrenser vi både oss selv og andre. Vi har alle typene i oss og vi blir helere som menneske når vi balanserer alle typene i oss. Vi vil se nærmere på hvordan de ni personlighetstypene bygger på hverandre, og hvordan de leder oss mot en mer helhetlig og integrert syn på oss selv og virkeligheten.

Gjennom hele boken presenteres praktiske oppgaver og bevisstgjørende spørsmål, og den er krydret med eksempler fra personer som har anvendt dette verktøyet i sin egen prosess.

Pris kr. 262,- kan bestilles HER. 

LEDER, KJENN DEG SELV! av Kristin Aase og Bente Vetland

Leder, kjenn deg selv! (2021) av Kristin Aase og Bente Vetland, er en bok som gir deg kunnskap om ledelse og økt selvinnsikt som leder. Du får mulighet til å forstå dine medarbeidere bedre. Du vil se deg selv utenfra, og andre innenfra, og du får større mot, tydelighet og ydmykhet som leder. Leder, kjenn deg selv! presenterer to ulike personlighetsverktøy som bidra kjennskap til din lederprofil og teamforståelse; Enneagrammet og Kjernekvadranten. Verkøtyene ses i sammenheng med ny ledelsesteori, og synliggjør hvilken betydning relasjoner og kommunkasjon mellom mennesker har for at du skal kunne utøve god ledelse. Boken er utgitt på fagbokforlaget Cappelen Damm Akademisk. Den ble i 2022 obligatorisk pensum på BI i kurset Ledelse og innflytelse. 

Pris kr 299,-. Om du ønsker den signert, send henvendelse til Kristin Aase, og den blir sendt til deg. 

Om du ønsker den kjapt direkte i postkassen, kan du for eksempel bruke denne linken: BESTILLING.

KJENN DEG SELV SOM LÆRER av Bente Vetland og Kristin Aase

Kjenn deg selv som lærer ( 2018) Bente Vetland og Kristin Aase deg økt bevissthet om hvilke personlige ressurser akkurat du har med deg inn i undervisning for å skape og bevare gode relasjoner til studentene og elevene. Hvordan kan du praktisere forskningsfunnene om god læring på en autentisk og energibesparende måte? Boka gir deg kjennskap til verktøy som Kjernekvadranten og Enneagrammet. Du får gode metoder for hvordan du kan oppnå egne ønskede endringer og kjennskap til mulige stresspunkter i kommunikasjon, kroppsspråk og teamarbeid, slik at du kan gjøre en enda større forskjell i elevens liv. Boken er utgitt på fagbokforlaget Gyldendal Akademisk.

Pris kr 349,-. Om du ønsker den signert, send henvendelse til Kristin Aase, og den blir sendt til deg. 

Om du ønsker den kjapt direkte i postkassen, kan du for eksempel bruke denne linken: BESTILLING.

Innsikt gir utsikt - Den norske enneagramboken av Camilla Kokai og Dorthe Lie

Denne boken er en grunnbok for alle som vil lære mer om Enneagrammet.
Kjenn deg selv og forstå deg på andre!
Om personligheter og relasjoner – privat og profesjonelt.
Hvor godt kjenner du deg selv, og i hvilken grad forstår du deg på andre mennesker?
Hvordan tror du andre ser på deg, og hvordan fungerer egentlig dine relasjoner?

Enneagrammet er et av de mest detaljrike og kraftfulle verktøy vi har for å analysere og forstå menneskers personlighet og ulike former for samarbeid. Enneagrammet har vunnet stort innpass i mange organisasjoner i forhold til å utvikle medarbeideres evner til kommunikasjon, samhandling og teamarbeid. Vår erfaring er at denne innsikten kan forandre menneskers liv.

Pris kr. 299,- Kan bestilles hos alle bokhandlere på nett, eller ved å sende en mail direkte til forfatterne:
Camilla Kokai eller Dorthe Lie

Barnets ni personlighetstyper av Camilla Eftevaag
Boken finnes også på svensk og engelsk

Som mor, coach, rådgiver og barnehageeier hadde Camilla Eftevaag i mange år savnet bøker om barns følelser og behov i forhold til deres personlighet. Kall det gjerne et ”verktøy” som hjelper oss i vår hverdag og på jobb til å forstå, hjelpe og også håndtere barna rundt oss. Hun ønsker med denne boken å dele noen av de erfaringer hun har fått underveis. Det er ikke ment som en fasit på hvordan håndtere alle barn i alle situasjoner men Camilla Eftevaag håper og tror at det kan gi deg som leser økt kunnskap og et verktøy på veien.

Det er viktig å poengtere at vi IKKE må sette barn i ”bokser” og fortelle dem at ”slik er du”, det kan hindre deres utvikling i steder for å fremme den.

Med Enneagrammet som utgangspunkt har vi et ”verktøysett” hvor vi kan bruke en pedagogisk tilnærming til barna når de er i de forskjellige typene der og da. Det kan hjelpe oss voksne å hjelpe og forstå barna i vanskelige og utfordrende situasjoner.

Enneagrammet lærer oss både om en selv og om menneskene rundt oss. Det er viktig å ha med oss både som pedagoger, rådgivere og ikke minst som foreldre.

Pris kr. 145,- (Rabatt ved kjøp mer enn 5 eks.) send mail til Camilla Eftevaag.
Ellers kan boken bestilles på Haugen Bok og Norli.


Utforsk din blinde intelligens av Nina Sjøvoll

«Enneagrammet beskriver at alle mennesker er født men evnen til å tenke, handle og å føle, også kalt våre intelligenser. Når vi opplever indre stress, uro eller konflikter blir den intelligensen vi har lettest tilgang til forsterket på bekostning av den av intelligensene vi har minst kontakt med. I dette heftet deler jeg mine erfaringer som veileder om hvor stor kraft det kan være for et menneske å komme i kontakt med alle sine intelligenser når vi opplever indre stress, også den såkalte «blinde» intelligensen. Vi vil da oppleve at vi kan komme i kontakt med ressurser vi tidligere ikke har hatt tilgang til.

Heftet er basert på konkrete eksempler/cases på hvordan intelligensene kan komme til uttrykk under press.

Pris kr. 150,- + porto.

Heftet kan bestilles på Ninas hjemmeside https://ninasjøvoll.no


Eva K. Steira har skrevet denne boken, 
men forlaget er for tiden tomt for eksemplarer. 

Denne siden er under opparbeiding og det kommer flere bøker.
Vet du om noen som burde stå her, så ta kontakt med WEB-redaktøren, vi tar imot tips med takk.