Ingrid E. Heggset
Administrasjon

Enneagrammet er like komplekst som vi mennesker er, noe som gjør at jeg fortsatt oppdager nye sider av det.

Ingrid Eikli Heggset er menighetsforvalter i Byåsen menighet, Trondheim, veileder og Rosenterapeut.

Hun ble kjent med Enneagrammet for 25 år siden, da hun tilfeldigvis kom over en bok på biblioteket. Ingrid ble fenget, og har vært fenget i alle 25 år siden. Noe av det som var mest forvandlende i starten var kunnskapen om andres handlingsmønstre.
Det endret min måte å forholde meg til andre på nokså radikalt, og jeg fikk tilgang til større raushet. Enneagrammet er like komplekst som vi mennesker er, noe som gjør at jeg fortsatt oppdager nye sider av det. Jeg tør si det er et levende verktøy, og det har vært en glede å hjelpe andre til å lære om Enneagrammet og jobbe med det gjennom grupper og kurs, forteller Ingrid.

Ingrid er helt ny i IEA-Norge, og takket ja til å stille som vara i styret fordi hun ønsket å komme tettere på enneagram-miljøet i Norge. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent, sier hun.