Tom E Johansen
Styremedlem

Arrangementskomité

Tom er styremedlem og har vært i foreningen siden opprettelsen. Han kommer til å delta i planlegging av Globale aktiviteter og Stockholm 2022 samt støtte opp under norske arrangement.