Etiske retningslinjer

Den norske Enneagramforeningen er knyttet til den internasjonale Enneagramforeningen og følger de internasjonale retningslinjene for etikk som du kan lese mer om her: https://www.internationalenneagram.org/about/ethical-guidelines/ 

Her finner du den norske oversettelsen av de etiske retningslinjene Etiske retningslinjer.pdf