Vedtektene

Vårt formål er å fremme kunnskap om Enneagrammet og Enneagrammets anvendelse i Norge. 

For å oppnå det skal vi:

  • være et ikke-kommersielt interesseforum for alle med interesse for Enneagrammet 
  • fungere som en plattform for utveksling av kunnskap for å fremme forståelsen og anvendelsen av Enneagrammet
  • bidra til utveksling og samarbeid mellom medlemmer
  • arrangere konferanser og seminarer innenfor de økonomiske muligheter foreningen har til gjennomføring