6. Skeptikeren

Jeg gjør en dyp analyse før jeg handler og kan ha problemer med å ta en beslutning. 

Jeg liker å få belyst en sak fra ulike vinkler.

Jeg er oppmerksom på hva som kan gå galt og prøver å forebygge det. 

Jeg er lojal overfor dem som har min tillit. 

Jeg blir motivert av tryggheten jeg føler når jeg har sjekket alt.