28 Sep
28Sep

Christine Wittusen skriver:

Jeg holder ulike foredrag, workshops og introduksjonskurs om Enneagrammet. Ofte bruker jeg elementer av Enneagrammet som en del av foredrag om relasjoner. Ett av mine foredrag, «Styrken i våre ulikheter», handler om relasjoner på arbeidsplassen og hvordan vi kan spille hverandre gode på tross av ulike personligheter blant annet. Deltakerne får mange aha-opplevelser og ofte et ønske om å lære mer. 

Jeg har også god erfaring med bruken av Enneagrammet i kombinasjon med coaching. Mange av kundene mine har opplevd at det å finne sin dominerende type har gitt dem dyp selvinnsikt og styrket selvfølelsen. 

Når jeg vet hvilken type jeg coacher hjelper det meg til å stille de rette spørsmålene som går rett i kjernen av klientens personlige dilemma. Slik får vi gjerne en mer effektiv og dypere prosess. 

Jeg bruker ofte Enneagrammet i forbindelse med parcoaching og opplever at det skaper økt forståelse, raushet og nærhet i relasjoner. Jeg mener at nøkkelen til bedre relasjoner er en dypere forståelse av oss selv og andre og her er Enneagrammet et uvurderlig verktøy!


Christine Wittusen

Forfatter:
Christine Wittusen
https://barerelasjoner.no/

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.