22 Mar
22Mar

Boken kombinerer lederteori med gode verktøy som skal gjøre det lettere å sette teori ut i praksis.

Gjennom hele boka blir leseren utfordret til å undersøke sine egne mønstre med utgangspunkt i Enneagrammet. Den inneholder mange råd og tips til utvikling av de ulike ledertypene.    

Boken er skrevet av Kristin Aase og Bente Vetland, og er gitt ut på Cappelen Damm Akademisk.

Leder kjenn deg selv

"Leder, kjenn deg selv!" kan bestilles i nettbokhandlere, og sendes over hele Norge.


Å bli kjent med seg selv øker muligheten for å lykkes i rollen som leder. 

Ingen ledere er perfekte, alle har ulike fallgruver i sitt lederskap som det kan være lurt å jobbe med.  Når du kjenner deg selv, vet du mer om hva som er dine kvaliteter og fallgruver, noe som igjen gjør det enklere å oppnå balanse. 

Å ha et bevisst bilde av hva som er utviklingsområdene, er første skritt mot å bryte automatiske mønstre og oppnå mer balanse og fleksibilitet i rollen som leder. 

Boken hjelper deg til å få innsyn i dine kjennetegn og drivkrefter. Du blir utfordret til refleksjon rundt eget lederskap. Slik selvrefleksjon er et nyttig verktøy i utviklingsarbeid. 

Du blir også kjent med hvordan dine omgivelser kan se deg, for eksempel medarbeidere. Boken går inn på de blinde punktene, det vil si det andre opplever og ser hos deg som du kanskje ikke er klar over selv.  

I ett av bokens kapitler får vi presentert de ulike Enneagramtypene, hva som kjennetegner de ulike typene i lederrollen, og hvordan samarbeid og kommunikasjon kan optimaliseres mellom de ulike typene. 

Enneagrammet kombineres med et annet personlighetsverktøy; Kjernekvadranten. I kombinasjon brukes disse for å undersøke hvilke fallgruver de ulike typene har, hva de er allergiske mot og hva de trenger å utvikle. 

Boken tar for seg ulike tema som tilbakemelding, forventningsavklaring, kommunikasjon, endringer som kan oppstå i stress og press, teamutvikling og organisasjonskultur. 

"Leder, kjenn deg selv!" er en slags grunnbok i ledelse, som også erfarne ledere kan ha god nytte av. Har du lest boken oppnår du en god forståelse for ledelse generelt, i tillegg til at du får anledning til å undersøke eget lederskap i forhold til en del viktige ledelsesprinsipper. 

Mange ledere bruker boken individuelt, til egen utvikling. Den brukes også som studieopplegg for ledergrupper hvor man for eksempel tar et kapittel på det månedlige ledermøtet, og bruker refleksjonsspørsmålene i boken til samtaler om de ulike temaer. 

Kristin og Bente tilbyr kurs i bruk av metodene, og kan rigge opplegg for virksomhetens lederutvikling med utgangspunkt i bokens oppbygning. 

Forfattere Bente Vetland og Kristin Aase