Enneagrammet som del av et rekrutteringsforløp.

Å benytte seg av Enneagrammet som et av flere verktøy i en rekrutteringsprosess, tillater oss å komme tettere på kandidaten. Det gir oss en mulighet til å stille de gode og relevante spørsmålene, og se personen bak CV-en.

Les mer  
Boken: Leder, kjenn deg selv! Med Enneagrammet som et sentralt verktøy, har blitt obligatorisk pensum på BI.

Ny norsk bok om ledelse skrevet av Kristin Aase og Bente Vetland. Boken baseres på blant annet Enneagrammet.

Les mer