14 Apr
14Apr

Helene Makani har lenge jobbet for at flere undervisere skal samarbeide om en norsk Enneagramskole. Nå er dette blitt en realitet. 

I «Enneagramskolen» har hun knyttet til seg fire nye undervisere. Felles for dem alle fire er at de har tatt sine utdannelser/ sertifiseringer hos Makani Kurs og coaching.

Den nye utdannelsen følger internasjonale standarder, og kvalifiserer til opptak på videre nivå, for eksempel Enneagram Master hos de fleste danske Enneagram kurstilbydere. 

Her introduserer vi de fire nye underviserne: 

Anne Helene Winsnes

Anne Helene Winsnes

Anne Helene er utdannet og sertifisert Enneagram Master Coach. Hun har sitt daglige virke i arbeid med barn og unges psykiske helse i poliklinikk, som spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut. Ved siden av veileder og coacher hun i selvutvikling og utvikling i relasjoner ved hjelp av Enneagrammet.

Anne Helene underviser i Instinkter og Undertyper på utdannelsen til Enneagram Practitioner.


Kjersti Wold & Geir Vang

Kjersti Wold & Geir Vang

Kjersti Wold har jobbet som kursleder siden 1990. Fra 2007 har hun ledet grupper i personlig utvikling sammen med Geir Vang. De emnene innenfor Enneagrammet som de særlig har jobbet med er parforhold og familiedynamikk, forsvarsmekanismene, samt kreativitet og forløsning av egne kvaliteter. 

Kjersti og Geir underviser på Grunnkurs I og Grunnkurs II på Østlandet.


Mai Kristin Nilsson

Mai Kristin Nilsson

Mai er sertifisert NLP master practitioner, og utdannet Enneagram coach. Til daglig jobber hun som konsulent innen organisasjonsutvikling, endrings- og forbedringsarbeid. Mai har arbeidet med Enneagrammet siden 2018. I undervisningen kombinerer hun teknikker innen NLP og selvledelse med Enneagrammet. 

Mai underviser på Grunnkurs I og II i Stavanger. 


Det nye utdanningsløpet er inspirert av den danske modellen og består av følgende elementer:

Grunnkurs I (to dagers undervisning)  

Her kommer kursdeltakerne godt i gang med å lære om Enneagrammet. Det gjennomgås grunnleggende om modellen, og de 9 typene. Typene presenteres med sine kvaliteter og utfordringer og du lærer om hvordan dette kan slå ut i hverdagen.


Grunnkurs II (to dagers undervisning)  

På dette neste steget er det en dypere gjennomgang av de 9 Enneagramtypene, og de ulike typenes motivasjon og utviklings veg. Vi er også innom hvordan de ulike typene påvirkes av de såkalte «vingene» og «ben» (stress og utviklingspunkt). Videre gis deltakerne innsikt i hvordan man kan jobbe med egen utvikling etter at kurset er gjennomført.


Enneagram Practitioner (5 moduler)  

Utdannelsen består av 5 moduler online med oppgaver mellom hver modul. 

Enneagram Practitioner består av; 

  1. Kommunikasjon og samarbeid. Harmoniske triader
  2. Instinkter og undertyper
  3. Utviklingsnivåene
  4. Sentrene og personlig utvikling
  5. Støtte andre til å finne sin type. Sertifisering


Tilbudet vil utvikles videre med Master classes. En Master class vil gå detaljert inn i ulike tema som for eksempel; Relasjoner og konflikter, Enneagrammet i coaching, Instinktive undertyper etc.  

Dette er gode nyheter for alle som ønsker å fordype seg i Enneagrammet i Norge. 

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.