02 Nov
02Nov

Selv om Enneagrammet har mange bruksområder i dag, ble det opprinnelig skapt som et verktøy til personlig utvikling – eller rettere, det er egentlig ikke så mye et verktøy som det er et «kart» over det indre landskapet, som utgjør en personlighet. 

Men hvilket kart!  Enneagrammet beskriver alle deler av "Joharis vindu".
(Se forklaring nederst i teksten)
Du får beskrevet det som er kjent av andre, men ikke av deg, det du er blind for.
Du får beskrevet det som er kjent av deg, men ikke av andre, dvs. når du leser om de andre typer får du vite noe av det som de ikke viser.
Og det beskriver det som er helt ukjent for både deg selv og andre, nemlig din ubevisste motivasjon for det du gjør.

Alle "vinduene" er beskrevet, men ettersom mye er ukjent eller ubevisst for oss, kan det ta tid å finne typen sin. Vi kjenner igjen noe, men ikke alt. Gradvis kan vi begynne å bli mer og mer bevisst hva som er vår ubevisste motivasjon. Og så kan nettopp denne kartlegning av det ubevisste virkelig bidra til personlig utvikling.

Men det krever tid å bli bevisst det som tidligere var ubevisst. Det er steg på steg av avdekning og selvobservasjon. Og det er ikke alltid behagelig å bli bevisst det som var ubevisst.

I Enneagram litteraturen får vi vite at vi har en drivkraft (også kalt pasjon),  som er beskrevet med  ord som misunnelse, begjær, latskap og sinne, for å ta noen av dem. Ofte er vår første reaksjon benektelse eller omskrivning, vi forsøker å finne en betydning av ordet som vi kan leve med. Men Enneagrammet inviterer oss til å være ærlige med oss selv, og forstå hvordan vi alle sammen er underlagt et Ego, som har som høyeste hensikt å beskytte oss. Til å forstå, at vi gjennom ærlig iakttakelse av oss selv kan begynne å slippe noen av de sannhetene vi har levd etter. Begynne å se hva det er som har begrenset oss og begynne å se veien ut av det «fengslet» som Enneagramtypen er når den er helt ubevisst.  

Uten Enneagrammet hadde jeg neppe vært der jeg er i dag. Jeg ville ikke hatt den roen, den tålmodigheten og den daglige gleden, jeg opplever i dag. Jeg ville ha sittet fast i mitt 4er mønsters fokus på det som mangler i livet, og jeg ville ha lengtes etter det som har vært. Jeg ville tatt veldig mye som kritikk av meg personlig. Og jeg ville ikke ha lært hvor mye energi man som 4er bruker på alle følelsene sine! De første årene med personlig utvikling opplevde jeg at jeg fikk mer og mer energi til rådighet, og dermed følte meg yngre og yngre!

 Min relasjon til mennesker av de andre typene har selvfølgelig også vært en viktig del av min personlige utvikling. Jeg er blitt nær venn med mennesker jeg tidligere ville ha syntes var alt for forskjellige fra meg, men der jeg nå ser dem på en helt annen måte, fordi jeg forstår typen deres.
 
Å lære hvordan de andre typene tenker har også gitt meg mange flere handlemuligheter. Jeg spør iblant meg selv: «hva ville jeg gjort nå hvis jeg var en 8er?» eller «hvordan ville jeg tenkt om dette hvis jeg var en 7er, en 9er, en 3er?» Livet mitt er på alle måter blitt rikere med Enneagrammet, og jeg forundres fortsatt over hvor nøyaktig dette ‘kartet over det indre landskapet’ er.

Helene Makani

Forfatter: Helene Makani
Makani Kurs & Coaching
helene@makani.no 


Joharis vindu er en modell som deler menneskers kommunikasjon inn i 4 «vinduer» eller felter.
Modellen ble utviklet på 
1950-tallet ved University of California av psykologene Joseph Luft og Harrington «Harry» Ingham. Navnet Johari kommer av en sammensetning av opphavsmennenes fornavn.

Det åpne feltet  representerer det ved meg som både jeg selv og andre kjenner til.

Det blinde feltet representerer det blinde jeget; det jeg ikke vet om meg selv (ukjent av meg), men det andre vet om meg (kjent av andre).

Det skjulte feltet representerer det skjulte jeget; det jeg vet om meg selv (kjent av meg), men det andre ikke vet (ukjent av andre).

Det ukjente feltet representerer det ukjente jeget; det hverken jeg selv eller andre vet om meg.

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.