Vingene:

Sirkelen i Enneagrammet angir den forbindelsen det er mellom typer som ligger ved siden av hverandre på sirkelens omkrets. Hver personlighetstype kan nemlig være sterkt influert av den ene eller begge disse personlighetstypene som ligger som de nærmeste naboene. Vi kaller disse for typens vinger.

På den måten kan en type 1 ha personlighetstrekk fra type 9, hvilket gjør 1eren mer oppsatt på å ha det behagelig og kanskje er litt for doven til å utøve perfeksjonismen sin i alle områder av livet. Idealismen og trangen til å forbedre utleves mer gjennom holdninger – mindre gjennom å gjøre noe ved det. Sinnet kan være mer skjult.

Når 1eren har personlighetstrekk fra type 2, blir 1erens oppmerksomhet på andre og deres behov viktig. Trangen til å gjøre verden til et bedre sted å være, kommer til å handle om medmenneskelige forhold. Aktivitetsnivået er betydelig høyere hos denne vingen og i rollen som talsmann for en bedre sak er sinnet mer synlig.

Piler – Bein:

Enneagrammet forklarer de skiftene som skjer i personligheten vår i situasjoner hvor vi opplever stor personlig sikkerhet og trygghet, likeså vel som de tidspunktene når vi føler oss presset eller usikre. Ved henholdsvis trygghet og stress får vi nemlig adgang til mønstre fra to andre typer. Dette har en positiv effekt, fordi vi derved bryter våre vanlige mønstre og får adgang til andre ressurser.

Enneagrammet forteller at vi, når vi er i en risikofylt eller presset situasjon, beveger oss med pilene og adopterer karakteristikker fra den typen pilene peker mot.

Omvendt fører trygge rammer – når vi virkelig føler oss på topp og fulle av ressurser, at vi beveger oss mot pilenes retning og får adgang til noen av særtrekkene som tilhører den typen pilen kommer fra.

Man kan si at vi, når vi blir presset, mister fotfestet og beveger oss med strømmen i pilens retning. Når vi er trygge og på topp, har vi kraft til å gå mot strømmen, mot pilene.

Eksempelvis vil en type 9 i trygghet bevege seg mot type 3 og bli mer effektiv og målrettet og få mer oppmerksomhet på resultater og på egen identitet.

Når 9eren føler seg presset, beveger den seg mot type 6 og blir mer skeptisk og tvilende overfor seg selv og andre mennesker.